« بازگشت

محمد مهدی سیف

محمد مهدی سیف


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران گرایش آب و سازه­های هیدرولیکی        

 

عنوان:

مدل­سازی عددی توزیع عرضی سرعت متوسط در عمق و تنش برشی در کانال­های مرکب با سیلاب­دشت­های مورب

 

استاد راهنما:

دکتر بهرام رضایی

 

اساتید داور:

دکتر مجید فضلی- دکتر جلال صادقیان

 

نگارش:

 محمد مهدی سیف

مکان:

آمفی تئاتر

 

ساعت 14- 24 اسفند 1394