« بازگشت

مدیریت

مدیریت


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 محمد ملکی
رئیس دانشکده مهندسی
دانشیار عمران
تلفن: 8292630-0811
تلفن داخلی: 328
 
 عباس قدیمی
معاون آموزشی
استادیار عمران- ژئوتکنیک
تلفن: 8292632 -0811
تلفن داخلی: 320
 
 مسعود مکارچیان
معاون پژوهشی
استادیار عمران- ژئوتکنیک
تلفن: 8292638-0811
تلفن داخلی: 328
 
 عباس فدایی
معاون تحصيلات تكميلي
استادیار مکانیک- طراحی کاربردی
تلفن: 8292632 -0811
تلفن داخلی: 320