مسعود حاتمی گروسی

مسعود حاتمی گروسی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دانشكده فني مهندسي

گروه مهندسي مکانیک

 

 جلسه دفاعیه پایان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مهندسي مکانیک گرایش طراحی کاربردی

 

عنوان:

آنالیز ارتعاشی پمپ گریز از مرکز شعاعی و بررسی پدیده کاویتاسیون در این نوع پمپ با پروانه سالم و معیوب

 

 

استاد راهنما:

دكتر مهدی کریمی

 

داوران:

دکتر علیرضا شوشتری

دکتر محسن گودرزی

 

 

نگارش:

مسعود حاتمی گروسی

 

زمان: شنبه 3 بهمن ماه 94 ، ساعت 10 تا 12

مکان: سمینار گروه مکانیک


چكيده:

 در این پایانامه آنالیز ارتعاشی پمپ گریز از مرکز شعاعی با پره سالم و معیوب انجام شده است. یک دستگاه آزمایش شامل پمپ گریز از مرکز آماده شد. سیگنال های ارتعاشی حوزه زمان با فرکانس نمونه برداری 10 کیلو نمونه بر ثانیه در سرعت های دورانی مختلف و برای 4 وضعیت مختلف پروانه پمپ، شامل حالت پروانه سالم، پروانه سالم با کاویتاسیون، پروانه معیوب و پروانه معیوب با کاویتاسیون استخراج شدند. سیگنال های استخراج شده از پمپ در شرایط مختلف توسط سنسور شتاب سنج، در حوزه زمان و فرکانس تحلیل گشتند. طراحی و تحلیل مودال پروانه پمپ در CATIA V5 و  مجموعه نرم افزاری ANSYS انجام شد. آنالیز مودال پروانه برای به دست آوردن فرکانس های طبیعی در دو حالت سالم و معیوب به دو روش آزمایشگاهی و نرم افزاری انجام شد و نتایج به دست آمده اختلاف اندکی با هم داشتند. آنالیز روتوردینامیک برای پروانه در دو وضعیت سالم و معیوب برای به دست آوردن سرعت های بحرانی پروانه، توسط نرم افزار انسیس انجام شد و نمودار Campbell استخراج شد. شبیه سازی نرم افزاری پروانه برای 4 وضعیت ذکر شده با انجام آنالیز کوپل سیال-جامد و بررسی اثر ترک بر پروانه پمپ در صورت بروز کاویتاسیون، توسط مجموعه نرم افزاری انسیس انجام شد. در فصل آخر یک شبکه عصبی مصنوعی مستقیم تربیت شد. ورودی شبکه عصبی شامل یک ماتریس از 5 پارامتر آماری سیگنال های زمانی نرمالیزه شده در چهار سرعت دورانی 500، 1000، 2000 و 2500 دور بر دقیقه بود. خروجی این شبکه نیز به صورت صفر و یک انتخاب شد که صفر نماینده حالت سالم و یک نشان دهنده حالت معیوب پروانه پمپ است.


Abstract:

               At this dissertation vibration analysis of radial centrifugal pump has been done with healthy and defect impeller. A test rig is prepared included a centrifugal pump. The time domain vibration signals are extracted with sampling frequency of 10 KSsample/s in different angular velocities and four different pump impeller condition as healthy impeller, healthy impeller with cavitation, defect impeller and defect impeller with cavitation. Obtained signals of pump from different cases are analyzed in time and frequency domain. Impeller pump designed and simulated in CATIA V5 and ANSYS package software. Impeller modal analysis to obtain the natural frequency in both normal and defective was done by experimental and software in two ways and results were slightly different. Rotor dynamic analysis for impeller in two cases of normal and defective was done by ANSYS software for obtain impeller critical speeds and Campbel diagram was extracted. Impeller software simulation to 4 condition listed with fluid- solid couple analysis and effect of the fluid on the frequency and vibration modes of blade in both healthy and cracked impeller, was done by using ANSYS software package. In the last chapter, ANNs was trained. Input of ANNs was included a matrix with five statistical parameters of normalized vibration signals in four input velocity: 500, 1000, 2000, 2500 RPM. Output of ANNS is selected as binary values that zero values represent healthy condition and one values show faulty status. The ANN was trained by using this data. The results showed that ANN Can used for predict the fault in centrifugal pump. 

رزومه

 

                               

 

مشخصـات فـردي

نام خانوادگي: حاتمی گروسی

    نام : مسعود

   

تاريخ تولد:  21/12/1367

محل تولد: کنگاور

 

وضعيت جسماني: سالم

آدرس الكترونيكي: hatamimasoud68@yahoo.com

تلفن همراه:                     09387155244

 

تلفن:083482652

           

 

 

وضعيـت تحصيلـي

مقطع تحصيلي

رشته تحصيلي

شهر محل تحصيل

نام آموزشگاه/دانشگاه

از سال

تا سال

معدل

توضیحات

ديپلم

ریاضی و فیزیک

صحنه-کرمانشاه

دبیرستان شهدا

83

86

94/18

 

کارشناسی

مهندسی مکانیک-جامدات

بناب

دانشگاه بناب-روزانه

87

92

69/13

 

کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی

همدان

دانشگاه بوعلی سینا-روزانه

92

94

46/15

 

                 

 

دوره‌‌ي كارآموزي

 

 

عنوان كارآموزي

نام محل كارآموزي

تاريخ

مدت

نمره‌

 

نگهداری و تعمیرات ماشین

مرکز تعمیرات ایران خودرو-صحنه

1392

240

19

             

 

 

 

                                                        

 

   پروژه‌هاي عملي دانشجويي

رديف

عنـوان پـروژه

محل انجـام پـروژه

تاريخ

1

  • آنالیز ار تعاشی ماشین لباسشویی افقی و بهینه سازی اطلاعات ارتعاشی به دست آمده توسط الگوریتم ژنتیک"

 

دانشگاه-بوعلی سینا-همدان

93

2

  • انجام پایان نامه کارشناسی با عنوان "بررسی و شبیه­سازی کامپوزیت­های Glare"

 

دانشگاه-بناب

92

3

o       انجام پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان " آنالیز ارتعاشی پمپ­های گریز از مرکز شعاعی و بررسی پدیده کاویتاسیون در این نوع پمپ با پروانه سالم و معیوب"

دانشگاه-بوعلی سینا-همدان

94

 

 

 

نرم افزارها

1-    مجموعه نرم افزارهای Microsoft Office

2-    آشنایی با نرم افزار SolidWorks

3-    آشنایی با نرم افزار CFX

4-    آشنایی با نرم افزار CATIA

5-    آشنایی با نرم افزار Fluent

6-     آشنایی با نرم افزار ANSYS

 

 

 

زبان خارجی

زبان

مكالمه

ترجمه

درك مطلب

خوب

متوسط

ضعيف

خوب

متوسط

ضعيف

خوب

متوسط

ضعيف

انگلیسی

 

*       

 

*       

 

 

 

*