« بازگشت

مهدیس نوری

مهدیس نوری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دانشكده فني مهندسي

گروه مهندسي مواد


 جلسه دفاعیه پایان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مهندسي مواد

گرايش شناسایی و انتخاب مواد


عنوان:

مطالعه مکانیزم خوردگی و بازدارندگی از خوردگی فولاد کربنی در  محلول­های حاوی HCl  و H2S

 


استاد راهنما:

دكتر آرش فتاح الحسینی

 
داوران:

دکتر شیخی

دکتر اصفهانی

 


نگارش:

مهدیس نوری


زمان:  سه شنبه 24 آذر ماه 94 ، ساعت 30/15

مکان: کلاس 10


چكيده:

امروزه خوردگی یکی از بزرگ­ترین مشکلات تجهیزات صنعت نفت به شمار می­آید که یکی از بهترین راه­های جلوگیری و یا کنترل نرخ آن در بخش­های مختلف این صنعت عظیم، استفاده از بازدارنده­های خوردگی می­باشد. استفاده از عصاره گیاهان به‌عنوان بازدارنده خوردگی به دلیل ارزانی، در دسترس بودن و تجدیدپذیر بودن منابع آن­ها چندین دهه است که موردتوجه بسیاری از محققین قرار گرفته است. ترکیبات گوناگونی مانند آلکالوئیدها، فلانوئیدها، تانین­ها و اسیدهای آمینه در عصاره گیاهان وجود دارد. در ساختار مولکولی اغلب این ترکیبات زنجیره بلند هیدروکربنی، حلقه­های آروماتیک و هترواتم­هایی مانند اکسیژن و نیتروژن که جفت الکترون­های آزاد دارند، وجود دارد که همگی باعث جذب هر چه بیشتر عصاره­ی گیاهی به سطح فلز و کاهش نرخ خوردگی فلز می­شوند. در این پژوهش رفتار بازدارندگی عصاره گیاهان به­لیمو، همیشه­بهار، مریم‌گلی، گزنه، حنا، سس و رازیانه ، برای اولین بار، روی خوردگی فولاد کربنی در محیط حاوی هیدروژن سولفید و هیدروکلریک اسید مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور از آزمون­های الکتروشیمیایی پلاریزاسیون تافل و طیف­سنجی امپدانس الکتروشیمیایی استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون پلاریزاسیون تافل نشان داد که همه­ی عصاره­های گیاهی مورد استفاده در محلول آزمایش  باعث کاهش چگالی جریان خوردگی فولاد نسبت به محیط عاری از عصاره شدند. همچنین از منحنی­های آزمون تافل مشخص شد که با افزایش غلظت هر کدام از عصاره­های گیاهی در هر مرحله انجام آزمون تافل چگالی جریان خوردگی کاهش و درصد بازده حفاظت افزایش یافت. طبق نتایج حاصل از آزمون امپدانس الکتروشیمیایی مشخص شد که افزودن عصاره­ی مذکور به محلول آزمایش باعث افزایش قطر منحنی نایکویست و کاهش ظرفیت خازنی لایه­ی دوگانه الکتریکی شد. که این امر تأکیدی بر جذب عصاره­های مورد نظر روی سطح فلز و عملکردشان به­عنوان بازدارنده­ خوردگی می­باشد. همچنین مشاهده شد که با افزایش غلظت عصاره­های مورد استفاده در هر مرحله  آزمون طیف­سنجی امپدانس، مقاومت به خوردگی فلز و بازده حفاظت از سطح افزایش یافت. از مطالعات ایزوترم جذب مشخص شد که همه­ی مواد مورد استفاده به‌صورت فیزیکی جذب سطح فولاد شده‌اند که جذب آن‌ها از ایزوترم لانگمایر تبعیت می­کند.