« بازگشت

نگین حقیقت

نگین حقیقت


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان پایان نامه:

مطالعه جمعشدگی بتن سبک توانمند

 

استاد راهنما:

دكتر محمود نیلی

 

 

پژوهشگر:

نگین حقیقت

اساتید داور:

دکتر مهدی حسینیان

دکتر محمد شوشتری

 

مکان :

آمفی تئاتر دانشکده مهندسی

زمان :

05/04/95 ساعت 16

چکیده

   بتن سبک توانمند ترکیبی از بتن توانمند و بتن سبک سازه است این تعریف از بتن سبک توانمند نه تنها بیانگر ویژگی‌های دو نوع بتن است بلکه خصوصیات ناشی از ترکیب سبکدانه با ماتریس خمیر بتن‌توانمند را شامل می‌شود. به عنوان یکی از فناوري‌هاي نوین، تحقیقات گسترده‌ای برای ساخت بتن‌های سبک توانمند در جریان است. بدلیل بروز ترک­های ناشی از جمع­شدگی، اهمیت توجه به این پدیده و روش‌های کنترل جمع‌شدگی در بتن توانمند غیر قابل انکار است. سنگدانه‌هاي سبك وزن به دليل ساختار متخلخلي كه دارند، تغییراتی در رفتار جمع‌شدگی ماتریس سیمانی بتن توانمند ایجاد می کنند.

   هدف از این پژوهش ارزیابی اثر جایگزینی سبکدانه لیکا از پیش اشباع شده با سنگدانه معمولی در جمع‌شدگی بتن توانمند است. در این پژوهش کرنش‌سنج و پردازش تصوير جهت بررسی تغییر‌شکل‌های دراز مدت بتن در اثر جمع‌شدگی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

   در این تحقیق با استفاده از ليكا از پيش اشباع‌شده در بتن توانمند، به کمک بهبود عمل‌آوري و تقویت ناحیه ITZ جمع‌شدگي را به خوبي كنترل شده‌است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که روش پردازش‌تصویر می‌تواند به عنوان یک روش ساده و مطمئن معرفی گردد. این روش قادر است که جزئی‌ترین کرنش‌های رخ داده در حین جمع‌شدگی را نشان دهد لذا از آن می‌توان به عنوان پایش مستمر و اتوماتیک کرنش نام برد.

 

کلمات کلیدی: بتن سبک توانمند، جمع‌شدگی، ناحیه انتقال، پردازش تصویر

 

 

Abstract
high-performance lightweight concrete (HPLC) is a combination of high-performance and structural lightweight concretes. This definition of HPLC not only reflects the characteristics of the two types of concretes but also includes the properties resulted from combination of lightweight aggregates with the high-performance concrete dough matrix. As one of the new technologies, extensive research is underway to construct high-performance lightweight concretes. Because of cracks caused by shrinkage, importance of this phenomenon and control procedures of shrinkage in high-performance concrete (HPC) is undeniable. Due to their porous structure, lightweight aggregate cause some changes in shrinkage behavior of cement matrix of HPC.

The aim of this study was to evaluate the substitution effect of pre-saturated Leca lightweight aggregate with conventional aggregates in shrinkage of HPC. In this study, strain gauges and image processing are used to examine the long-term deformations of concrete due to shrinkage.

In this study, using pre-saturated Leca in HPC, shrinkage is controlled well by improvement of curing and strengthening the internal transition zone (ITZ). The results showed that image processing can be introduced as a simple and reliable method. This method is able to show the most detailed strains occurred during shrinkage. Hence, it can be called as the continuous and automatic monitoring of strain.

 Keywords: high-performance lightweight concrete (HPLC), shrinkage, transition zone (TZ), image processing

 

 

 

اطلاعات شخصی

نام و نام خانوادگی: نگین حقیقت

شماره تماس: 09361256051

Email:haghighat.negin@yahoo.com

 

سوابق علمی

ردیف

شرح

1

رتبه اول سومین دوره مسابقات بتنی بتن های توانمند بنیاد بتن ایران

2

رتبه دوم مسابقات ملی بتن پلی تکنیک تهران ) دانشگاه امیر کبیر (

3

رتبه چهارم مسابقات بین المللی بتن ناتراوا مخازن آب شرب گیلان

4

نفر برگزیده علمی دانشگاه رازی

5

ارائه مقاله تحت عنوان "مقاومت و دوام بتن سبک" در اولین کنفرانس ملی ایران

6

ارائه مقاله تحت عنوان "بررسی مقاومت، کارایی و دوام بتن سازه ایی" در کنفرانس بین المللی بتن ناتراوا و مخازن آب شرب

7

ارائه مقاله تحت عنوان "اصلاح روش تعیین نسبت اختلاط بتن سبک سازه ای در روش وزنی و ظرفیت مقاومتی" در هشتمین کنگره ملی عمران

 

مهارت ها

پایه سه نظارت و اجرا از وزارت راه و شهرسازي

آشنایی کامل با نرم افزار Cad, Sap, Etabs, Matlab, Office

 

دوره ها

عنوان دوره

محل آموزش

مدت دوره

سال

توضیحات

اصول طراحی و اجراي پيش تنيدگی در ساختمان های بتنی

مرکز تحقيقات راه، مسکن و

شهرسازي

3 ساعت

94

گواهی پایان دوره از انجمن بتن

ایران

بتن هاي ویژه

مرکز تحقيقات راه، مسکن و

شهرسازي

3 ساعت

94

گواهی پایان دوره از انجمن بتن

ایران

بکارگيري رویه هاي بتن غلتکی

مرکز تحقيقات راه، مسکن و

شهرسازي

8 ساعت

94

گواهی پایان دوره از مرکز

تحقيقات مسکن و شهرسازي

استراتژي تعمير سازه هاي بتنی

مرکز تحقيقات راه، مسکن و

شهرسازي

8 ساعت

94

گواهی پایان دوره از مرکز

تحقيقات مسکن و شهرسازي

مدیریت ادعاي پيشرفته

 

30 ساعت

91

گواهی پایان دوره از شرکتKQR

مدیریت پروژه P.M.B.OK

 

30 ساعت

91

گواهی پایان دوره از شرکتKQR