پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد آقای محمد عمادی اعظم با عنوان بررسی سه بعدی ارتعاشات القاء شده در برج میلاد در اثر وزش باد با سرعت های مختلف با استفاده از روش اجزاء محدود

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد آقای محمد عمادی اعظم با عنوان بررسی سه بعدی ارتعاشات القاء شده در برج میلاد در اثر وزش باد با سرعت های مختلف با استفاده از روش اجزاء محدود


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد آقای محمد عمادی اعظم با عنوان «بررسی سه بعدی ارتعاشات القاء شده در برج میلاد در اثر وزش باد با سرعت های مختلف با استفاده از روش اجزاء محدود » و با راهنمایی استاد محترم جنای آقای دکتر ابوالقاسم مکانیک در 14 تیر ساعت 10 واقع در سمینار2 گروه عمران برگزار خواهد شد.

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد آقای محمد عمادی اعظم با عنوان «بررسی سه بعدی ارتعاشات القاء شده در برج میلاد در اثر وزش باد با سرعت های مختلف با استفاده از روش اجزاء محدود » و با راهنمایی استاد محترم جنای آقای دکتر ابوالقاسم مکانیک در 14 تیر ساعت 10 واقع در سمینار2 گروه عمران برگزار خواهد شد. علاقمندان جهت کسب اخبار بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایند:
محمد عمادی اعظم