« بازگشت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته برق گرایش قدرت با عنوان: مدیریت تراکم در شبکه توزیع با در نظر گرفتن ضریب نفوذ بالای منابع تولید پراکنده نگارش: الهه کدیور

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته برق گرایش قدرت با عنوان: مدیریت تراکم در شبکه توزیع با در نظر گرفتن ضریب نفوذ بالای منابع تولید پراکنده نگارش: الهه کدیور


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته برق گرایش قدرت با عنوان: مدیریت تراکم در شبکه توزیع با در نظر گرفتن ضریب نفوذ بالای منابع تولید پراکنده نگارش: الهه کدیور با راهنمایی آقایان دکتر علیرضا حاتمی آقای دکتر محمد حسن مرادی در روز یکشنبه 8 مهرماه ساعت 17:30 مکان: سمینار 2 برق برگزار میگردد. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایند. الهه کدیور

پايان نامه برای دريافت درجه کارشناسی ارشد در رشته برق گرايش قدرت با عنوان: مديريت تراکم در شبکه توزيع با در نظر گرفتن ضريب نفوذ بالای منابع توليد پراکنده نگارش: الهه کدیور با راهنمایی آقایان دکتر علیرضا حاتمی آقای دکتر محمد حسن مرادی در روز یکشنبه 8 مهرماه ساعت 17:30 مکان: سمینار 2 برق برگزار میگردد. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایند.

 

الهه کدیور