پایان‏نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی، مکانیک جامدات با عنوان: ‎ مطالعه‎ی تجربی مقدار تنش پسماند در نمونه‎های آلومینیومی غیر مشابه جوش‎کاری شده به روش اصطکاکی اغتشاشی بر اساس نگارش: وحید زارعی

پایان‏نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی، مکانیک جامدات با عنوان: ‎ مطالعه‎ی تجربی مقدار تنش پسماند در نمونه‎های آلومینیومی غیر مشابه جوش‎کاری شده به روش اصطکاکی اغتشاشی بر اساس نگارش: وحید زارعی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان‏نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی، مکانیک جامدات با عنوان: ‎ مطالعه‎ی تجربی مقدار تنش پسماند در نمونه‎های آلومینیومی غیر مشابه جوش‎کاری شده به روش اصطکاکی اغتشاشی بر اساس نگارش: وحید زارعی با راهنمایی آقای دکتر عباس فدایی در روز یک‏شنبه 08/07/1397 ساعت 16 در سمینار 3 مکانیک برگزار میگردد. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک مراجعه نمایید. وحید زارعی

پایان‏نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی، مکانیک جامدات با عنوان: ‎ مطالعه‎ی تجربی مقدار تنش پسماند در نمونه‎های آلومینیومی غیر مشابه جوش‎کاری شده به روش اصطکاکی اغتشاشی بر اساس نگارش: وحید زارعی با راهنمایی آقای دکتر عباس فدایی در روز یک‏شنبه 08/07/1397 ساعت 16 در سمینار 3 مکانیک برگزار میگردد. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک مراجعه نمایید.

وحید زارعی