پایان نامه کارشناسی ارشد آقای امیر محمد جمالی با عنوان «بررسی اثر پارامترهای مختلف در تولید تنش پسماند سطحی با روش واتر جت پینینگ»

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای امیر محمد جمالی با عنوان «بررسی اثر پارامترهای مختلف در تولید تنش پسماند سطحی با روش واتر جت پینینگ»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای امیر محمد جمالی با عنوان «بررسی اثر پارامترهای مختلف در تولید تنش پسماند سطحی با روش واتر جت پینینگ» با راهنمایی دکتر امیرحسین محمودی در یکشنبه 21/03/1396 ساعت 10 ارائه خواهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای امیر محمد جمالی با عنوان «بررسی اثر پارامترهای مختلف در تولید تنش پسماند سطحی با روش واتر جت پینینگ» با راهنمایی دکتر امیرحسین محمودی در یکشنبه 21/03/1396 ساعت 10 ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

امیر محمد جمالی