پایان نامه کارشناسی ارشد آقای بهزاد عبدی با عنوان «طراحی آشکارساز خطا جهت تشخیص و طبقه‌بندی خطا در سیستم‌های توزیع»

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای بهزاد عبدی با عنوان «طراحی آشکارساز خطا جهت تشخیص و طبقه‌بندی خطا در سیستم‌های توزیع»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای بهزاد عبدی با عنوان «طراحی آشکارساز خطا جهت تشخیص و طبقه‌بندی خطا در سیستم‌های توزیع» با راهنمایی دکتر حمیدرضا کرمی در روز دوشنبه 18/11/95 ساعت 15 و مکان : آمفی تئاتر دانشکده مهندسی ارائه خواهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای بهزاد عبدی با عنوان «طراحی آشکارساز خطا جهت تشخیص و طبقه‌بندی خطا در سیستم‌های توزیع» با راهنمایی دکتر حمیدرضا کرمی در روز دوشنبه 18/11/95 ساعت 15 و مکان : آمفی تئاتر دانشکده مهندسی ارائه خواهد شد.جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

بهزاد عبدی