پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سینا افشار با عنوان «طرّاحی سیستم‌های انتقال توان و اطلاعات به صورت بی¬سیم برای سیستم‌های چندکاربره با استفاده از تکنیک تزویج رزونانسی مغناطیسی»

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سینا افشار با عنوان «طرّاحی سیستم‌های انتقال توان و اطلاعات به صورت بی¬سیم برای سیستم‌های چندکاربره با استفاده از تکنیک تزویج رزونانسی مغناطیسی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سینا افشار با عنوان «طرّاحی سیستم‌های انتقال توان و اطلاعات به صورت بی¬سیم برای سیستم‌های چندکاربره با استفاده از تکنیک تزویج رزونانسی مغناطیسی» با راهنمایی دکتر سید محمدرضا طوسی در روز 23 بهمن ماه 1396 ساعت 16 در سمینار دو واقع در دپارتمان برق دانشکده مهندسی ارائه خواهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سینا افشار با عنوان «طرّاحی سیستم‌های انتقال توان و اطلاعات به صورت بی‌سیم برای سیستم‌های چندکاربره با استفاده از تکنیک تزویج رزونانسی مغناطیسی» با راهنمایی دکتر سید محمدرضا طوسی در روز 23 بهمن ماه 1396 ساعت 16 در سمینار دو واقع در دپارتمان برق دانشکده مهندسی ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

سینا افشار