پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علی پرچمی افرا با عنوان «مدلسازی و حل مسئله حمله به شبکه مسیریابی حامل‏های مواد خطرناک در شرایط تصادفی»

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علی پرچمی افرا با عنوان «مدلسازی و حل مسئله حمله به شبکه مسیریابی حامل‏های مواد خطرناک در شرایط تصادفی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علی پرچمی افرا با عنوان «مدلسازی و حل مسئله حمله به شبکه مسیریابی حامل‏های مواد خطرناک در شرایط تصادفی» با راهنمایی دکتر امیرسامان خیرخواه در روز یکشنبه 17 بهمن ماه 95 ساعت 14 و مکان : آمفی تئاتر ارائه خواهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علی پرچمی افرا با عنوان «مدلسازی و حل مسئله حمله به شبکه مسیریابی حامل‏های مواد خطرناک در شرایط تصادفی» با راهنمایی دکتر امیرسامان خیرخواه در روز یکشنبه 17 بهمن ماه 95 ساعت 14 و مکان : آمفی تئاتر ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

علی پرچمی افرا