پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مجتبی صباحی عزیز با عنوان "روشی انرژی‌آگاه برای مهندسی ترافیک درون‌دامنه‌ای به کمک روش‌های هوش محاسباتی"

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مجتبی صباحی عزیز با عنوان "روشی انرژی‌آگاه برای مهندسی ترافیک درون‌دامنه‌ای به کمک روش‌های هوش محاسباتی"


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مجتبی صباحی عزیز با عنوان "روشی انرژی‌آگاه برای مهندسی ترافیک درون‌دامنه‌ای به کمک روش‌های هوش محاسباتی" با راهنمایی دکتر محمد نصیری در زمان:دوشنبه 27/11/93 ساعت 16 و مکان:سمینار صنایع ارائه می گردد.

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مجتبی صباحی عزیز با عنوان "روشی انرژی‌آگاه برای مهندسی ترافیک درون‌دامنه‌ای به کمک روش‌های هوش محاسباتی" با راهنمایی دکتر محمد نصیری در زمان:دوشنبه 27/11/93 ساعت 16 و مکان:سمینار صنایع ارائه می گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:


مجتبی صباحی عزیز