پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مجتبی کرد آبادی با عنوان «ارائه یک روش ترکیبی و نیمه نظارتی مبتنی بر گراف برای برچسب‌زنی خودکار تصاویر»

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مجتبی کرد آبادی با عنوان «ارائه یک روش ترکیبی و نیمه نظارتی مبتنی بر گراف برای برچسب‌زنی خودکار تصاویر»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مجتبی کرد آبادی با عنوان «ارائه یک روش ترکیبی و نیمه نظارتی مبتنی بر گراف برای برچسب‌زنی خودکار تصاویر» با ارهنمایی دکتر محرم منصوری‌زاده در روز شنبه 14/11/96 ساعت 11 در آمفی تئاتر دانشکده مهندسی ارائه خواهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مجتبی کرد آبادی با عنوان «ارائه یک روش ترکیبی و نیمه نظارتی مبتنی بر گراف برای برچسب‌زنی خودکار تصاویر» با ارهنمایی دکتر محرم منصوری‌زاده در روز شنبه 14/11/96 ساعت 11 در آمفی تئاتر دانشکده مهندسی ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

مجتبی کردآبادی