« بازگشت

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهدی معتمدیان با موضوع «بررسی سیکل تبرید گذر بحرانی کربن دی اکسید با انشعاب قبل از مبدل حرارتی میانی»

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهدی معتمدیان با موضوع «بررسی سیکل تبرید گذر بحرانی کربن دی اکسید با انشعاب قبل از مبدل حرارتی میانی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهدی معتمدیان با موضوع «بررسی سیکل تبرید گذر بحرانی کربن دی اکسید با انشعاب قبل از مبدل حرارتی میانی» و با راهنمایی دکتر محسن گودرزی در زمان: سه شنبه 1/7/93 ساعت و16 مکان:آمفی تئاتر دانشکده مهندسی ارائه خواهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهدی معتمدیان با موضوع «بررسی سیکل تبرید گذر بحرانی کربن دی اکسید با انشعاب قبل از مبدل حرارتی میانی» و با راهنمایی دکتر محسن گودرزی در زمان: سه شنبه 1/7/93 ساعت و16 مکان:آمفی تئاتر دانشکده مهندسی ارائه خواهد شد. علاقمندان جهت مطالعه چکیده روی لینک زیر کلیک نمایند:

مهدی معتمدیان