پایان نامه کارشناسی ارشد خانمصبا سلمانی قنبری با عنوان «اندازه­گیری تنش پسماند صفحه­ای با استفاده از آزمایش نفوذ سمبه تیز در محل استفاده از قطعه»

پایان نامه کارشناسی ارشد خانمصبا سلمانی قنبری با عنوان «اندازه­گیری تنش پسماند صفحه­ای با استفاده از آزمایش نفوذ سمبه تیز در محل استفاده از قطعه»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پپایان نامه کارشناسی ارشد خانم صبا سلمانی قنبری با عنوان «اندازه­گیری تنش پسماند صفحه­ای با استفاده از آزمایش نفوذ سمبه تیز در محل استفاده از قطعه» با راهنمایی آقای دکتر امیرحسین محمودی در روز دوشنبه 25 تیرماه ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید. صبا سلمانی قنبری

پپایان نامه کارشناسی ارشد خانم صبا سلمانی قنبری با عنوان «اندازه­گیری تنش پسماند صفحه­ای با استفاده از آزمایش نفوذ سمبه تیز در محل استفاده از قطعه» با راهنمایی آقای دکتر امیرحسین محمودی در روز دوشنبه 25 تیرماه ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید.

 

صبا سلمانی قنبری