پایان نامه کارشناسی ارشد خانم رحیمه صادقی با عنوان «بررسی اثرسطوح مواج برعملکرد حرارتی جریان با آرایش دوسویه بین دو صفحه تخت موازی»

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم رحیمه صادقی با عنوان «بررسی اثرسطوح مواج برعملکرد حرارتی جریان با آرایش دوسویه بین دو صفحه تخت موازی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم رحیمه صادقی با عنوان «بررسی اثرسطوح مواج برعملکرد حرارتی جریان با آرایش دوسویه بین دو صفحه تخت موازی» با راهنمایی دکتر محسن گودرزی در روز دوشنبه 23/11/96 ساعت 16 در آمفی تئاتر دانشکده مهندسی ارائه خواهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم رحیمه صادقی با عنوان «بررسی اثرسطوح مواج برعملکرد حرارتی جریان با آرایش دوسویه بین دو صفحه تخت موازی» با راهنمایی دکتر محسن گودرزی در روز دوشنبه 23/11/96 ساعت 16 در آمفی تئاتر دانشکده مهندسی ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

رحیمه صادقی