پایان نامه کارشناسی ارشد خانم ستاره حکمت نیا با عنوان «پیش بینی وقوع عوارض در بیماران دیابتی با استفاده از روش های هوشمند شبکه های ویولت»

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم ستاره حکمت نیا با عنوان «پیش بینی وقوع عوارض در بیماران دیابتی با استفاده از روش های هوشمند شبکه های ویولت»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم ستاره حکمت نیا با عنوان «پیش بینی وقوع عوارض در بیماران دیابتی با استفاده از روش های هوشمند شبکه های ویولت» با راهنمایی دکتر سهیل گنجه فر در زمان : ۱2/07/۹5 ساعت 12 ظهر و مکان: سمینار2 برق ارائه خواهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم ستاره حکمت نیا با عنوان «پیش بینی وقوع عوارض در بیماران دیابتی با استفاده از روش های هوشمند شبکه های ویولت» با راهنمایی دکتر سهیل گنجه فر در زمان : ۱2/07/۹5 ساعت 12 ظهر و مکان: سمینار2 برق ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

ستاره حکمت نیا