پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سروش معبودی با عنوان «طراحی کنترل¬کننده مدلغزشی مقاوم برای ربات¬های رهبر-رهرو»

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سروش معبودی با عنوان «طراحی کنترل¬کننده مدلغزشی مقاوم برای ربات¬های رهبر-رهرو»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سروش معبودی با عنوان «طراحی کنترل¬کننده مدلغزشی مقاوم برای ربات¬های رهبر-رهرو» با راهعنمایی دکتر سهیل گنجه‌فر در زمان : ۱9/۱1/۹۴ ساعت 11 صبح و مکان: سمینار2 برق برگزار خواهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سروش معبودی با عنوان «طراحی کنترل¬کننده مدلغزشی مقاوم برای ربات¬های رهبر-رهرو» با راهعنمایی دکتر سهیل گنجه‌فر در زمان : ۱9/۱1/۹۴ ساعت 11 صبح و مکان: سمینار2 برق برگزار خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرماییدک

 

سروش معبودی