« بازگشت

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فهیمه گودرزی با عنوان «طراحی کنترل بهینه غیرخطی برای استخراج حداکثر توان از توربین بادی با در نظر گرفتن اثر ویک»

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فهیمه گودرزی با عنوان «طراحی کنترل بهینه غیرخطی برای استخراج حداکثر توان از توربین بادی با در نظر گرفتن اثر ویک»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فهیمه گودرزی با عنوان «طراحی کنترل بهینه غیرخطی برای استخراج حداکثر توان از توربین بادی با در نظر گرفتن اثر ویک» با راهنمایی دکتر سهیل گنجه فر در روز شنبه 13/11/1397 ساعت 13-11 ارائه خواهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فهیمه گودرزی با عنوان «طراحی کنترل بهینه غیرخطی برای استخراج حداکثر توان از توربین بادی با در نظر گرفتن اثر ویک» با راهنمایی دکتر سهیل گنجه فر در روز شنبه 13/11/1397 ساعت 13-11 ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

فهیمه گودرزی