پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مهدیس گودرزی با عنوان «کاربرد ایندنتور بیضی‌گون برای اندازه‌گیری تنش‌های پسماند به روش نفوذ»

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مهدیس گودرزی با عنوان «کاربرد ایندنتور بیضی‌گون برای اندازه‌گیری تنش‌های پسماند به روش نفوذ»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مهدیس گودرزی با عنوان «کاربرد ایندنتور بیضی‌گون برای اندازه‌گیری تنش‌های پسماند به روش نفوذ» با راهنمایی دکتر امیرحسین محمودی در روز 18 آذر 1397 – ساعت 16 در آمفی تئاتر دانشکده فنی و مهندسی ارائه خواهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مهدیس گودرزی با عنوان «کاربرد ایندنتور بیضی‌گون برای اندازه‌گیری تنش‌های پسماند به روش نفوذ» با راهنمایی دکتر امیرحسین محمودی در روز 18 آذر 1397 – ساعت 16 در آمفی تئاتر دانشکده فنی و مهندسی ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

مهدیس گودرزی