پایان نتامه کارشناسی ارشد آقای علی فرخی با عنوان "قطعه بندی رگ های خونی شبکیه چشم با استفاده از ترکیب روش های هوشمند"

پایان نتامه کارشناسی ارشد آقای علی فرخی با عنوان "قطعه بندی رگ های خونی شبکیه چشم با استفاده از ترکیب روش های هوشمند"


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علی فرخی با عنوان "قطعه بندی رگ های خونی شبکیه چشم با استفاده از ترکیب روش های هوشمند" با راهنمایی دکتر عبدالحمید پیله ور در زمان : سه شنبه 28 بهمن 93 سمینار 11 ساعت 18 ارائه خواهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علی فرخی با عنوان "قطعه بندی رگ های خونی شبکیه چشم با استفاده از ترکیب روش های هوشمند" با راهنمایی دکتر عبدالحمید پیله ور در زمان : سه شنبه 28 بهمن 93 سمینار 11 ساعت 18 ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:


علی فرخی