« بازگشت

پایان نماه کارشناسی ارشد خانم صغری آقامحمدلو با عنوان «ارائه‌ی روش جدید تخمین کارآیی الگوریتم‌های دسته‌بندی بسته در فضای هندسی به کمک روش‌های آماری»

پایان نماه کارشناسی ارشد خانم صغری آقامحمدلو با عنوان «ارائه‌ی روش جدید تخمین کارآیی الگوریتم‌های دسته‌بندی بسته در فضای هندسی به کمک روش‌های آماری»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم صغری آقامحمدلو با عنوان «ارائه‌ی روش جدید تخمین کارآیی الگوریتم‌های دسته‌بندی بسته در فضای هندسی به کمک روش‌های آماری» با راهنمایی دکتر مهدی عباسی در 19/11/1394 ساعت 18 ارائه خواهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم صغری آقامحمدلو با عنوان «ارائه‌ی روش جدید تخمین کارآیی الگوریتم‌های دسته‌بندی بسته در فضای هندسی به کمک روش‌های آماری» با راهنمایی دکتر مهدی عباسی در 19/11/1394 ساعت 18 ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

صغری آقامحمدلو