پیش دفاع آقای مهندس حسین خزاعلی از پایان نامه دکتری با عنوان «شکل‌دهی نموی ورقی گرم دو آلیاژ سبک»

تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: شکل‌دهی نموی ورقی گرم دو آلیاژ سبک استاد راهنما: دکتر فرامرز فرشته صنیعی داوران: دکتر رحمن سیفی دکتر مهدی شعبان ارائه دهنده: حسین خزاعلی یکشنبه 27/04/1395 ساعت 10:30 کلاس سمینار سه

عنوان: شکل‌دهی نموی ورقی گرم دو آلیاژ سبک

استاد راهنما: دکتر فرامرز فرشته صنیعی

داوران: دکتر رحمن سیفی دکتر مهدی شعبان

ارائه دهنده: حسین خزاعلی

یکشنبه 27/04/1395 ساعت 10:30

کلاس سمینار سه