کسب رتبه نخست مسابقات اَپ نویسی چهاردهمین کنفرانس ساخت و تولید ایران

کسب رتبه نخست مسابقات اَپ نویسی چهاردهمین کنفرانس ساخت و تولید ایران


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

آقایان احمد مقدم و مرتضی کیانی راد دانشجویان رشته مهندسی مکانیک دانشکده موفق به کسب رتبه نخست مسابقات اَپ نویسی چهاردهمین کنفرانس ساخت و تولید ایران گردیدند.

آقایان احمد مقدم و مرتضی کیانی راد دانشجویان رشته مهندسی مکانیک دانشکده موفق به کسب رتبه نخست مسابقات اَپ نویسی چهاردهمین کنفرانس ساخت و تولید ایران گردیدند. دانشکده مهندسی این موفقیت را به ایشان و استاد راهنمای محرتم ایشان، جناب آقای دکتر پاک تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت روزافزون را برای ایشان دارد.