کسب عنوان دانشجوی نمونه مقطع دکتری دانشکده توسط آقای سید سجاد جعفری

کسب عنوان دانشجوی نمونه مقطع دکتری دانشکده توسط آقای سید سجاد جعفری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

آقای سید سجاد جعفری موفق به کسب عنوان دانشجوی نمونه مقطع دکتری دانشکده مهندسی گردید.

آقای سید سجاد جعفری موفق به کسب عنوان دانشجوی نمونه مقطع دکتری دانشکده مهندسی گردید. دانشکده مهندسی این موفقیت را به ایشان تبریک گفته و برای ایشان از خداوند متعال توفیق روز افزون را مسئلت دارد.