بازگشت به صفحه کامل

آزمایشگاه سیستمهای کنترل خطی

آزمایشگاه سیستمهای کنترل خطیآزمایشگاه سیستمهای کنترل خطی


گروه آموزشی: مهندسی برق
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه سیستمهای کنترل خطی
نام سرپرست: مهندس عباس خانمحمدی
مرتبه علمی:
تلفن: 081-38292505
تلفن داخلی: 205
پست الکترونیک:
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس: مهندس خسرو افکار
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها:

این آزمایشگاه با در دست داشتن لوازم ودستگاه های معرفی شده در زیر قابلیت انجام کلیه آزمایشهای سرفصل کنترل خطی را به صورت عملی و آزمایشگاهی دارا بوده  که همزمان با تحلیل نرم افزاری (متلب)نیز هماهنگ می باشد.


1)SUMING JUNCTION                       RN-E301

2)P-CONTROLLER                              RN-E302

3) I-CONTROLLER                              RN-E303

4) D-CONTROLLER                            RN-E304

5)SUM/DIF AMPLIFIER                    RN-E305

6)INVERTING AMPLIFIER                RN-E306

7)SECOND ORDER PLANT               RN-E307

8)LEAD/LAG COMPENSATOR        RN-E308