بازگشت به صفحه کامل

آزمایشگاه مدار مخابراتی

آزمایشگاه مدار مخابراتیآزمایشگاه مدار مخابراتی


گروه آموزشی: مهندسی برق
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه مدار مخابراتی
نام سرپرست: -
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: 081-38292505
تلفن داخلی: 435
پست الکترونیک:
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس: مهندس زهرا نصیری مهد
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها:
ظرفیت : 6 گروه دو نفره

1

ارائه خدمات آموزشی

2

در اختیار قرار دادن تجهیزات برای انجام پایان نامه و پروژه­های عملی دانشجویان در زمینه الکترونیک

 

فهرست آزمایشها