اساتید دانشکده

آرش فتاح الحسینی

آرش فتاح الحسینی

آرش فتاح الحسینی   (EN Page)

استاد 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
Investigation of electrochemical behavior of nanostructured TiN, CrN, and TiN/CrN coatings on the Ni-Cr alloy used in dental fixed prostheses دانلود 1398/03/12
ایجاد پوشش نانو ساختار سد حرارتی بر پایه زیرکونیا بر روی سوپر آلیاژ پایه نیکل به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی کارشناسی 1398/06/31
ایجاد پوشش نانو ساختار سد حرارتی بر پایه زیرکونیا بر روی سوپر آلیاژ پایه نیکل به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی کارشناسی 1398/06/31
Investigation of electrochemical behavior of nanostructured TiN, CrN, and TiN/CrN coatings on the Ni-Cr alloy used in dental fixed prostheses دکتری دانلود 1398/03/12
Investigation of electrochemical behavior of nanostructured TiN, CrN, and TiN/CrN coatings on the Ni-Cr alloy used in dental fixed prostheses دکتری دانلود 1398/03/12
بررسی اثر افزودن عناصر تیتانیوم و آلومینیوم به پوشش نانوساختار CrN اعمال شده به روش لایه نشانی فیزیکی تبخیر قوس کاتدی بر فولاد ابزار گرم کار H13 کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/07
ایجاد پوشش نانو ساختار سد حرارتی بر پایه زیرکونیا بر روی سوپر آلیاژ پایه نیکل به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی کارشناسی ارشد 1398/06/31
Investigation of electrochemical behavior of nanostructured TiN, CrN, and TiN/CrN coatings on the Ni-Cr alloy used in dental fixed prostheses دکتری دانلود 1398/03/12
ایجاد پوشش نانو ساختار سد حرارتی بر پایه زیرکونیا بر روی سوپر آلیاژ پایه نیکل به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی کارشناسی 1398/06/31
Investigation of electrochemical behavior of nanostructured TiN, CrN, and TiN/CrN coatings on the Ni-Cr alloy used in dental fixed prostheses دکتری دانلود 1398/03/12
ایجاد پوشش نانو ساختار سد حرارتی بر پایه زیرکونیا بر روی سوپر آلیاژ پایه نیکل به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی 1398/06/31
ادیب ابراهیمی پوشش دهی 2TiB/TiB بر روی تیتانیوم خالص تجاری و بررسی رفتار رویین و الکتروشیمیایی در محلول های رینگر و هنک . کارشناسی ارشد دانلود 1397/09/19
ادیب ابراهیمی پوشش دهی 2TiB/TiB بر روی تیتانیوم خالص تجاری و بررسی رفتار رویین و الکتروشیمیایی در محلول های رینگر و هنک . کارشناسی ارشد دانلود 1397/09/19
ادیب ابراهیمی پوشش دهی 2TiB/TiB بر روی تیتانیوم خالص تجاری و بررسی رفتار رویین و الکتروشیمیایی در محلول های رینگر و هنک . کارشناسی دانلود 1397/09/19
ادیب ابراهیمی پوشش دهی 2TiB/TiB بر روی تیتانیوم خالص تجاری و بررسی رفتار رویین و الکتروشیمیایی در محلول های رینگر و هنک . کارشناسی دانلود 1397/09/19
ادیب ابراهیمی پوشش دهی 2TiB/TiB بر روی تیتانیوم خالص تجاری و بررسی رفتار رویین و الکتروشیمیایی در محلول های رینگر و هنک . کارشناسی دانلود 1397/09/19
بهاره ایزدی بررسی رفتار خوردگی فولادهای آستنیتی کروم- منگنزدار در محلول های اسید کلریدریک کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/24
امید ایمان طلب بررسی رویین شدن مس خالص در محیط های قلیایی و تاثیر فرآیند نورد تجمعی (ARB) بر رفتار الکتروشیمیایی لایه رویین دکتری دانلود 1395/07/28
علیرضا انصاری بررسی رویین شدن تیتانیم خالص تجاری و تأثیر فرآیند نورد تجمعی (ARB) بر رفتار الکتروشیمیایی لایه رویین در محلول اسیدی کارشناسی ارشد دانلود 1395/09/02
کاظم بابایی بررسی رفتار خوردگی و بیولوژیکی پوشش‏های نانوساختار بر پایه نیتریدتانتالیم تولیدشده به روش کندوپاش مغناطیسی کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/16
علی باجلانی چنگزه مطالعه خوردگی و بازدارندگی از خوردگی فولاد کربنی در محلول نفتی شبیه-سازی شده کارشناسی ارشد دانلود 1394/09/17
راضیه چهارمحالی پبررسی رفتار الکتروشیمیایی پوشش هیدروکسی آپاتیت ایجاد شده روی آلیاژ AZ31B به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی در محلول شبیه ساز بدن کارشناسی ارشد 1397/04/24
رامین خاتمی تاثیر فرآیند نورد تجمعی (ARB) بر رفتار خورگی آلیاژ آلومینیم 2024 کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
اعظم خدابندلوئی پوشش دهی آلیاژ آلومینیم 5052 به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسما در الکترولیت سیلیکاتی حاوی نانوذرات اکسید سیلیسیم و روی کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/16
مسعود رکنیان پوشش دهی اکسیدی تیتانیم خالص تجاری به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسما در الکترولیت فسفاتی حاوی نانوذرات اکسید روی کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/17
حمید یزدانی خان ایجاد پوشش های مگنتیتی روی فولاد کربنی و بررسی رفتار خوردگی آن ها کارشناسی ارشد دانلود 1394/09/23
مهشید صباغی جونی بررسی رفتار الکتروشیمیایی لایه های رویین آلیاژ منیزیمی AZ31B و لایه های اکسیدی تشکیل شده به روش MAO در محیط های قلیایی دکتری دانلود 1395/10/29
سارا طاهری شجاع بررسی تاثیر عملیات حرارتی بر رفتار خوردگی یک فولاد مارتنزیتی کروم- تنگستن دار کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/25
شیوا ظاهری شجاع بررسی رفتار خوردگی پوشش چند لایه نانوساختار Ti/TiN اعمال شده بر کاشتنی های فلزی به روش رسوب فیزیکی بخار (PVD) در محلول شبیه سازی بدن کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/14
حامد عسگری بررسی رفتار رویین آلیاژ AZ80 در محلولهای قلیایی کارشناسی ارشد دانلود 1394/09/17
زهرا عندلیبی فاضل بررسی رفتار خوردگی پوشش چندلایه TiN/CrN اعمال شده به روش لایه نشانی فیزیکی تبخیر قوس کاتدی روی آلیاژ Ti-6Al-4V در محلول شبیه سازی شده بدن کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/07
سیدامید گشتی بررسی رویین شدن آلیاژ آلومینیم 1050 و تأثیر فرآیند نورد تجمعی (ARB) بر رفتار الکتروشیمیایی لایه رویین دکتری دانلود 1394/10/16
مهسا میرزایی بررسی تاثیر ولتاژ بایاس بر رفتار الکترو شیمیایی پوشش نیترید تیتانیم (TiN) اعمال شده بر کاشتنی های فلزی به روش رسوب فیزیکی بخار (PVD) در محلول شبیه سازی بدن کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/08
مهیار میرشکاری بررسی رفتار رویین شدن روی در محلول های قلیایی با استفاده از روش های الکتروشیمیایی کارشناسی ارشد دانلود 1394/09/14
زهرا معصومی لقمان پوشش دهی اکسیدی آلیاژ آلومینیوم 6061 به روش میکروقوس الکتریکی در الکترولیت آلومیناتی حاوی نانوذرات اکسید سیلیسیم کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/17
مرضیه نبئی تاثیر ریزدانه سازی و تنش های پس ماند حاصل از ساچمه زنی بر رفتار خوردگی تیتانیم خالص تجاری کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/08
الهام نیکومنظری اعمال پوشش سرامیکی روی زیرلایه Ti-6Al-4V به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی و بررسی رفتار خوردگی آن کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/15
مهدیس نوری مطالعه مکانیزم بازدارندگی از خوردگی فولاد کربنی درمحلول های حاوی HCl و H2S کارشناسی ارشد دانلود 1394/09/24
بهناز همراهی بررسی اثرات یک بازدارنده بر خوردگی فولاد کربنی در محیط اسیدی حاوی H2S کارشناسی ارشد دانلود 1394/09/15
سعید وفاییان تاثیر ریزدانه سازی بر رفتار الکتروشیمیایی فولاد زنگ نزن 430 تولید شده با فرایند نورد سرد دکتری دانلود 1395/02/29
مجتبی وکیلی ازغندی ﺑﺮرﺳﯽ رﻓﺘﺎر ﺧﻮردﮔﯽ ﭘﻮﺷﺶ اﮐﺴﯿﺪی ﻣﯿﮑﺮوﻗﻮس اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ روی آﻟﯿﺎژ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم 6061 دکتری دانلود 1396/11/18
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
خوردگی پیشرفته 2118177 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/21 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
خوردگی و حفاظت مواد 2118093 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
مباحث ویژه در مهندسی سطح 2118205 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
خوردگی مواد غیر فلزی 2118202 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/16 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
خوردگی و حفاظت مواد 2118093 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 5 نتیجه