اساتید دانشکده

حسن علم خواه

حسن علم خواه

حسن علم خواه   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
Investigation of electrochemical behavior of nanostructured TiN, CrN, and TiN/CrN coatings on the Ni-Cr alloy used in dental fixed prostheses دکتری دانلود 1398/03/12
Investigation of electrochemical behavior of nanostructured TiN, CrN, and TiN/CrN coatings on the Ni-Cr alloy used in dental fixed prostheses دانلود 1398/03/12
ایجاد پوششهای چندلایه ای نانوساختار بر پایه نیتریدهای کروم و تیتانیم به روش رسوبگذاری فیزیکی بخار و مطالعه خواص ریزساختاری و مکانیکی آن دکتری دانلود 1398/06/03
بررسی اثر افزودن عناصر تیتانیوم و آلومینیوم به پوشش نانوساختار CrN اعمال شده به روش لایه نشانی فیزیکی تبخیر قوس کاتدی بر فولاد ابزار گرم کار H13 کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/07
ارتباط معماری پوشش نانوساختار بر پایه تیتانیوم-کروم اعمال شده بر زیرلایه فولاد DF-2 به روش Arc PVD با رفتار مکانیکی و تریبولوژیکی آن کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/28
تأثیر پوشش نانوساختار CrAlN بر عملکرد الکترودهای مورد استفاده در جوشکاری مقاومتی نقطه ای ورق های فولادی گالوانیزه کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/06
Investigation of electrochemical behavior of nanostructured TiN, CrN, and TiN/CrN coatings on the Ni-Cr alloy used in dental fixed prostheses دکتری دانلود 1398/03/12
Investigation of electrochemical behavior of nanostructured TiN, CrN, and TiN/CrN coatings on the Ni-Cr alloy used in dental fixed prostheses دکتری دانلود 1398/03/12
Investigation of electrochemical behavior of nanostructured TiN, CrN, and TiN/CrN coatings on the Ni-Cr alloy used in dental fixed prostheses دکتری دانلود 1398/03/12
اصلاح سطحی صفحات دوقطبی فولاد زنگ نزن آستنیتی به وسیله رسوب فیزیکی بخار نانولایه های Ti/TiN جهت کاربرد در محیط پیل سوختی پلیمری کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
کاظم بابایی بررسی رفتار خوردگی و بیولوژیکی پوشش‏های نانوساختار بر پایه نیتریدتانتالیم تولیدشده به روش کندوپاش مغناطیسی کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/16
شیوا ظاهری شجاع بررسی رفتار خوردگی پوشش چند لایه نانوساختار Ti/TiN اعمال شده بر کاشتنی های فلزی به روش رسوب فیزیکی بخار (PVD) در محلول شبیه سازی بدن کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/14
زهرا عندلیبی فاضل بررسی رفتار خوردگی پوشش چندلایه TiN/CrN اعمال شده به روش لایه نشانی فیزیکی تبخیر قوس کاتدی روی آلیاژ Ti-6Al-4V در محلول شبیه سازی شده بدن کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/07
مهسا میرزایی بررسی تاثیر ولتاژ بایاس بر رفتار الکترو شیمیایی پوشش نیترید تیتانیم (TiN) اعمال شده بر کاشتنی های فلزی به روش رسوب فیزیکی بخار (PVD) در محلول شبیه سازی بدن کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/08
مصطفی مقداری ایجاد پوشش نانوساختار بر پایه Ti-Al-Cr-N با روش لایه نشانی فیزیکی تبخیر قوس کاتدی بر روی فولاد و بررسی خواص آن کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/25
حسین نادری سهامی ضمیر اثر درصد چرخه کار بر خواص مکانیکی و سایشی پوشش‏های نانوساختار نیتریدی اعمال‏شده به روش قوس کاتدی کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/13
منیژه نجفی بررسی اثر ضخامت پوشش نیتریدی نانوساختار اعمال شده به روش رسوب فیزیکی بخار PVD بر خواص سطحی کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/16
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
متالوژی فیزیکی مواد 1 2118079 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
مهندسی سطح پیشرفته 2118222 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
نانو فناوری پیشرفته1 2118187 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
اصول مهندسی سطح 2118094 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
بلورشناسی و آزمایشگاه 2118072 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
مواد نانوساختار 2118223 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
متالوژی فیزیکی مواد 1 2118079 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/16 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
مهندسی سطح پیشرفته 2118222 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/16 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
مواد و فرآیندهای پیشرفته 2118185 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 9 نتیجه
از 1