اساتید دانشکده

حمیدرضا کرمی

حمیدرضا کرمی

حمیدرضا کرمی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مهدی ایزدی بهبود کالیبراسیون سنسورهای شتاب سنج MEMS کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/11
سهیلا اوصالی ساخت و بررسی رفتار الکترواپتیک نانوالیاف ZnO آلاییده شده با Al کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/04
مرتضی توفیقی طراحی کنترل کننده تطبیقی غیر مستقیم مبتنی بر شبکه های عصبی کوانتوم به منظور میرا سازی نوسانات فرکانس پایین در سیستمهای قدرت دکتری دانلود 1396/10/16
عرفان دژبند طراحی و بهینهسازی ساختارهای شیلد چندلایه گرافنی برای کاهش موثر امواج در باند فرکانسی تراهرتز کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/04
مجید روشنائی تحلیل، مدلسازی و بهینه سازی ساختارها و مدارات چند لایه گرافنی با استفاده از روش معادلات انتگرالی کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/04
حامد شرکایی بهینه سازی برداشت انرژی با استفاده از ارتعاشات غیر خطی ورق های هوشمند مگنتو الکترو الاستیک دکتری دانلود 1397/09/20
محمد صوفی کنترل سیستم های تهویه هوای مطبوع به منظور مدیریت انرژی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/09
بهزاد عبدی طراحی آشکارساز خطا جهت تشخیص و کلاسه بندی خطا در سیستم های توزیع کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/18
وحید عیوضی کهنمویی بهبود مکان یابی خطا در سیستم های توزیع با در نظر گرفتن خطای امپدانس بالا کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/18
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
الکترومغناطیس 2113109 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) 1399/04/08 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
ریاضیات مهندسی 2113017 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1399/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
نمایش 2 نتیجه