اساتید دانشکده

جلال صادقیان

جلال صادقیان

جلال صادقیان   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
پیش بینی میزان رسوب در طراحی سدها با استفاده از تصاویر ماهواره ای چند زمانه و GIS و ارزیابی تاثیر تغییرات کاربری اراضی بر آن (مورد مطالعه: حوضه آبریز سد اکباتان) کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/29
شیما ابوالفتحی کالیبراسیون دریچه های کشویی و قطاعی در حالت جریان آزاد و مستغرق با استفاده از روش های الگوریتم بهینه سازی تبرید تدریجی و جامعه مورچگان کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/25
مهران گودرزی پیش بینی توزیع سرعت در کانال های مرکب منشوری با استفاده از روش های مبتنی بر محاسبات نرم کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/28
اکبر محمدیها بررسی توزیع رسوبات غیر چسبنده در بدنه سد پاره سنگی دکتری دانلود 1396/11/10
آرش نجاتی بررسی توزیع رسوبات غیر چسبنده در مخزن سد پاره سنگی دکتری دانلود 1396/12/08
داریوش همتی بررسی عملکرد انواع شیر در ایستگاه های پمپاژ در تعیین امواج فشاری ناشی از ضربه قوچ کارشناسی ارشد دانلود 1397/08/29
نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آز-هیدرولیک 2115020 1 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1399
طراحی هیدرولیکی سازه ها 2115188 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
مکانیک سیالات 2115008 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:00) 1399/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
مهندسی آب و فاضلاب 2115061 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (18:00 - 19:00) 1399/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
آز-هیدرولیک 2115020 1 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1398
آز-هیدرولیک 2115020 1 02 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1398
سدهای خاکی 2115182 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/07 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
آز-هیدرولیک 2115020 1 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1398
آز-هیدرولیک 2115020 1 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1398
طراحی هیدرولیکی سازه ها 2115188 3 01 هفته های فرد دو شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
هیدرولیک 2115019 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 17:00) 1398/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
نمایش 11 نتیجه
از 1