اساتید دانشکده

محمد شوشتری

محمد شوشتری

محمد شوشتری   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

همایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
المیرا احمدی بررسی تفاوت رفتار ساختمان های دارای جداساز و میراگر در زلزله های حوزه دور و نزدیک کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
سعید پناهی بررسی اثرات انفجار در درون ساختمان و مقایسه نتایج آن با روش خرابی پیش رونده کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/26
محسن جانی کنترل رفتار سازه های بلند تحت اثر نیروی باد به وسیله میراگر جرمی تنظیم شونده کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/03
عباس خورشیدوند تحلیل عددی سازه های بتنی مسلح به الیاف فولادی ذز برابر بارهای انفجار کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/25
ملیکا رسولی بررسی عملکرد بادبندهای کمانش ناپذیر در ساختمان های بلند فلزی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/25
یوسف رشنوادی مقایسه ی روش های مختلف انتخاب رکوردهای زمین لرزه در روش تحلیل دینامیکی افزایشی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/26
فرشاد عابدی بررسی عملکرد سازه های فضاکار تحت هم زمان مؤلفه قائم و افقی نیروی زلزله کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/02
بهنام فریدونی افتخاری بررسی عملکرد لرزه ای سازه های بلند با دیوار برشی فولادی کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/21
مسعود قمری کاربرد روش طراحی پلاستیک براساس عملکرد (PBPD) در قاب های خمشی سه بعدی فولادی کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/14
آرمان کاکایی تحلیل دو بعدی سازه های ساخته شده ازمصالح ارتوتروپیک به روش ایزوژئومتریک کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
فاطمه کمالوندی بهینه سازی پارامترهای میراگر جرمی با استفاده از الگوریتم ژنتیک توسعه یافته کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/17
علی اصغر محمدی بررسی عملکرد میراگرهای HF2V در قاب خمشی فولادی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/26
حسن موقرفرد پمقایسه بین تحلیل روش طیفی و تاریجچه زمانی در سازه های کوتاه و بلند کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/08
سارا نعیمی بررسی منحنی شکنندگی در سازه های منظم و نامنظم مهاربندی شده توسط بادبندهای کمانش ناپذیر(BRB) کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/25
سینا نوعی تحلیل دینامیکی دیوار بتنی مسلخ و مقایسه آن با روش شبه دینامیکی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول مهندسی زلزله و باد 2115131 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) 1399/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
پروژه سازه های فولادی 2115026 1 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:00) نامشخص ترم اول 1399
پروژه سازه های فولادی 2115026 1 02 هرهفته یک شنبه (17:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1399
دینامیک سازه ها 2115163 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
سازه های فولادی 2 2115025 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته شنبه (18:00 - 19:00) 1399/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
طراحی لرزه ای سازه ها 2115414 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
نمایش 6 نتیجه
از 1