اساتید دانشکده

شهاب کاظمی

شهاب کاظمی

شهاب کاظمی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالات
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
عباس سراقی بررسی خواص مکانیکی اتصال های حاصل از فرایند FSW (جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی) بر روی آلیاژ آلومینیوم 7075 کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/04
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول مهندسی سرامیک 2118105 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
فیزیک حالت جامد 2118108 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
مواد مرکب 2118104 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/01 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
بررسی های غیر مخرب 2118056 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مهندسی پودر 2118142 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مواد مغناطیسی 2118189 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
اصول مهندسی سرامیک 2118105 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
کامپوزیت ها 2118175 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
مواد مرکب 2118104 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/16 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
نمایش 9 نتیجه
از 1