اساتید دانشکده

محسن شیخی

محسن شیخی

محسن شیخی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

همایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
تأثیر پوشش نانوساختار CrAlN بر عملکرد الکترودهای مورد استفاده در جوشکاری مقاومتی نقطه ای ورق های فولادی گالوانیزه کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/06
بررسی حساسیت به ترک انجمادی در جوشکاری لیزر پالسی Nd:YAG آلومینیوم 2024 با استفاده از سیم پر کن Al4043 کارشناسی ارشد دانلود 1398/07/07
تحولات ریزساختاری و خواص مکانیکی تیتانیوم خالص تجاری با عملیات ترمومکانیکی کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/28
بررسی تأثیر ترکیب فلز جوش بر حساسیت به ترک ذوبی در آلیاژهای آلومینیوم کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
تحولات ریزساختاری و خواص مکانیکی فولادهای سه فازی با عملیات ترمومکانیکی کارشناسی ارشد دانلود 1398/10/16
موحد اله وردی بررسی ترک انجمادی در آلیاژ آلومینیوم 5083 در جوشکاری با روش لیزر Nd:YAG پالسی کارشناسی ارشد دانلود 1395/08/23
مهسا بحیرایی پوشش دهی کربن و سختکاری سطحی تیتانیم با فرآیند لیزر کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/08
امیر حسین جهان آرا تأثیر سیکل های مختلف عملیات ترمومکانیکی بر تحولات ریزساختاری و خواص مکانیکی فولادهای دوفازی کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/14
مینو یدی صلاح لیزری سطح تیتانیوم خالص تجاری/ نانو الیاف هیدروکسی آپاتیت پوشش دهی شده با فرآیند الکتروریسی و بررسی رفتار زیست سازگاری کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/15
مهرداد صلواتی جوشکاری فولاد زنگ نزن دوفازی 2205 توسط لیزر پالسیND:YAG کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/09
زینب ملکشاهی بیرانوند توسعه مدل پیش بینی تاثیر تبخیر منیزیوم و سرعت انجماد بر حساسیت به ترک انجمادی در جوشکاری لیزری پالسی آلیاژهای آلومینیوم دکتری دانلود 1397/10/11
منیژه نجفی بررسی اثر ضخامت پوشش نیتریدی نانوساختار اعمال شده به روش رسوب فیزیکی بخار PVD بر خواص سطحی کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/16
مسلم ولایی طالع جوشکاری مقاومتی نقطه ای ورق های فولادی گالوانیزه با استفاده از الکترودهای نانو کامپوزیتی زمینه مسی کارشناسی ارشد دانلود 1397/09/13
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول انجماد و ریخته گری 2118082 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
تغییر حالت های متالوژیکی 2118221 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
جوشکاری و اتصال مواد 2118095 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/20 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
مواد و فرآیندهای پیشرفته 2118185 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
پدیده های انتقال 2118077 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
عملیات حرارتی 2118088 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
فرآیندهای انجماد پیشرفته 2118225 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
اصول انجماد و ریخته گری 2118082 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/16 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
تغییر حالتهای متالوژیکی 2118157 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/14 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
جوشکاری و اتصال مواد 2118095 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/18 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
نمایش 10 نتیجه
از 1