شعار هفته پژوهش و فناوری سال ۱۴۰۰ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:

پژوهش و فناوری؛ پشتیبان تولید

 

شنبه ۲۰ آذر ماه

 

پژوهش و فناوری مدرسه و دانشگاه _ زنگ پژوهش و تقدیر از دانش آموزان برتر

 

یکشنبه ۲۱ آذر ماه

 

پژوهش و فناوری، پشتیبانی از تولید _ برنامه دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری متناسب با عنوان روز

 

دوشنبه ۲۲ آذر ماه

 

پژوهش و فناوری؛ مانع زدایی از تولید _ برنامه دستگاه‌های اجرایی متناسب با عنوان روز

 

سه شنبه ۲۳ آذرماه

 

پژوهش و فناوری؛ علوم انسانی و علوم پایه _ توسعه علمی و مشارکت در پاسخگویی به نیازهای جامعه

 

چهارشنبه۲۴آذرماه

 

پژوهش و فناوری و اثربخشی اجتماعی افتتاح بیست و دومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن‌بازار

 

پنجشنبه۲۵ آذرماه

 

بزرگداشت پژوهشگران و فناوران جشنواره تقدیر از پژوهشگران و فناوران برتر