ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مینا فرجی امیری با عنوان «حل مسئله زمانبندی جریان کارگاهی سبز در شرایط عدم قطعیت»

ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مینا فرجی امیری با عنوان «حل مسئله زمانبندی جریان کارگاهی سبز در شرایط عدم قطعیت»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مینا فرجی امیری با عنوان «حل مسئله زمانبندی جریان کارگاهی سبز در شرایط عدم قطعیت» با راهنمایی دکتر جواد بهنامیان در روز 19 آذر 1396 ساعت 14 در آمفی تئاتر دانشکده ارائه خواهد شد.

ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مینا فرجی امیری با عنوان «حل مسئله زمانبندی جریان کارگاهی سبز در شرایط عدم قطعیت» با راهنمایی دکتر جواد بهنامیان در روز 19 آذر 1396 ساعت 14 در آمفی تئاتر دانشکده ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

مینا فرجی امیری