آزمایشگاه الکترونیک (آموزشی)

آزمایشگاه الکترونیک (آموزشی)آزمایشگاه الکترونیک (آموزشی)


گروه آموزشی: مهندسی برق
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه الکترونیک (آموزشی)
نام سرپرست: دکتر عباس رمضانی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن:
تلفن داخلی: 219
پست الکترونیک: a.ramazani@basu.ac.ir
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس: مهندس علی محمد ثنایی
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها:

استفاده از دیود در مدارهای کاربردی الکترونیک

مدارهای الکترونیک AGC

تقویت کننده  امیتر مشترک

تقویت کننده  بیس مشترک

تقویت کننده  کلکتور مشترک

تقویت کننده  سورس مشترک

تقویت کننده  گیت مشترک

تقویت کننده  درین مشترک

مدار کسکود

تقویت کننده های تفاضلی

کاربرد های مدارهای تقویت کننده های تفاضلی

مدارهای NAND NOR NOT

تقویت کننده های قدرت

 تقویت کننده های چند طبقه

 مدارهای فیدبک