آزمایشگاه سیمولاتور شبکه های قدرت

آزمایشگاه سیمولاتور شبکه های قدرتآزمایشگاه سیمولاتور شبکه های قدرت


گروه آموزشی: مهندسی برق
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه سیمولاتور شبکه های قدرت
نام سرپرست: دکتر علیرضا حاتمی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن:
تلفن داخلی:
پست الکترونیک: h.hatamisharif@basu.ac.ir
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس: مهندس خسرو افکار
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها: