آزمایشگاه ماشین 1 (آموزشی) (ماشین های الکتریکی1)

آزمایشگاه ماشین 1 (آموزشی) (ماشین های الکتریکی1)آزمایشگاه ماشین 1 (آموزشی) (ماشین های الکتریکی1)


گروه آموزشی: مهندسی برق
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه ماشین 1 (آموزشی)
نام سرپرست: دکتر محمد مهدی شهبازی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن:
تلفن داخلی: 270
پست الکترونیک: m.shahbazi@basu.ac.ir
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس: مهندس خسرو افکار
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها:

 

 

آزمایشگاه ماشین های الکتریکی 1

در این آزمایشگاه قابلیت انجام کلیه آزمایشهای مبانی مغناطیس که منجر به استدلالات قوانین ماشین های الکتریکی dcاعم از ژنراتورها و موتورها و تعیین راندمان و ... انجام می پذیرد.

بخش آزمایشات ترانسفورماتورهای تکفاز نیز جز این آزمایشات می باشند.

 

نام دستگاه (فارسی) کارخانه سازنده گروه بندی آزمون
Contorl Machin Lab   خدمات آزمایشگاهی
Contorl Machin Lab   خدمات آزمایشگاهی
Contorl Machin Lab   خدمات آزمایشگاهی
Contorl Machin Lab   خدمات آزمایشگاهی
Magnetic Set Lab   خدمات آزمایشگاهی
Contorol DC Machine Unit   خدمات آزمایشگاهی
Power Analyser 3 Phase   خدمات آزمایشگاهی
3 Phase Variable Loud RCL   خدمات آزمایشگاهی
اسیلوسکوپ 35 MHz   خدمات آزمایشگاهی
3 Phase Power Supply Variable Feedback خدمات آزمایشگاهی
مولتی متر دیجیتال   خدمات آزمایشگاهی
مولتی متر دیجیتال   خدمات آزمایشگاهی
مولتی متر دیجیتال   خدمات آزمایشگاهی
مولتی متر دیجیتال   خدمات آزمایشگاهی
مولتی متر دیجیتال   خدمات آزمایشگاهی
مولتی متر دیجیتال   خدمات آزمایشگاهی
مولتی متر دیجیتال   خدمات آزمایشگاهی
AC Watt Meter   خدمات آزمایشگاهی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماژول 100-62(فید بک)به همراه ماژول تکمیلی 101-62دارای قابلیت انجام آزمایشهایacوdcبه صورت آشنایی و(این مجموعه به دلیل آنکه یک مجموعه کاملا رو باز ودر دسترس است به دانشجویان دید کاملی از سیستم را ارائه می دهد)و قابل تبدیل به انواع ماشین های ACو DCمی باشد.

 

 

 

 

 

مجموعه ماشین های dc

کمپوند ماژول 120-63

 

 

 

 

 

 

مجموعه ماشین های dc

شنت ماژول 110-63

 

 

 

 

 

 

ترانسفورماتور تکفاز ایزوله دارای سه سکشن ایزوله

انواع بار کلیدی مقاومتی ماژول 142-67

 

 

 

 

 

 

انواع بار کلیدی خازنی ماژول 212-67

 

 

 

 

 

 

انواع بار کلیدی سلفی ماژول 312-67

 

 

 

 

 

 

مجموعه درایور 441-68با قابلیت اتصال به اندازه گیر و کنترل 500-68و اتصال به کارت کنترل pclabcardبا نرم افزار منحصر به فرد دارای قابلیت کنترل و اعمال گشتاور و  همزمان اندازه گیری 9 واحد ولتاژ وجریان و توان به صورت کاملا انتخابی و پس از اعمال گشتاور در بازه تعیین شده قابلیت انجام نمودارهای خواسته شده در زمانهای معین را داراست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCLabCard

همچنین این سیستم دارای قابلیت های انجام دقیق آزمایشات ژنراتوری وموتوری تا حدود 2NMرا داراست (به صورت کاملا سیستماتیک)

 

 

 

 

 

 

Universal power supply 60-105

دارای خروجی های ثابت و متغییر قابل کنترل یک فاز و سه فاز و dc ، همراه با اندازه گیر می باشد.

 

 

 

 

 

 

ترانسفورماتور 3فاز مدل 107-61

با قابلیت انواع سربندی های سه فاز  ستاره/مثلث   مثلث/ستاره    ستاره/ستاره  مثلث/مثلث  و زیگزاگ و..... و تعیین گروه آنها در تمام سربندی های یاد شده انواع اندازه گیر های  دقیق  آنالوگ ودیجیتال  و ارت تستر

 

 

 

 

 

 

Power analyzer مدل 100-68

Power analyzer  مدل 100-68

با قابلیت اندازه گیری دقیق P.Q,S,VوIبه صورت کاملا انتخابی همچنین قابلیت استفاده روی بار یکفاز و دو فاز با دقت قابل قبول

 

 

 

 

 

 

مجموعه MAGNETIC &ELECTROMAGHNETICمدل61-400

این مجموعه برای بررسی نتیج قوانین مغناطیس که منجر به بررسی اصول اولیه قوانین ماشینهای الکتریکی می گردد مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

 

 

 

 

THREE PHASE INDUCTION MOTOR مدل501-64

روی این ماشین مینوان آزمایشهای BRT,NLT,Rdc را جهت بدست آوردن مشخصه های آن  وهمچنین آزمایشهای تعیین راندمان  و لغزش در بارهای مختلف را انجام داد.

 

 

 

 

 

 

SINGEL PHASE INDUCTION MOTOR

CAOASITOR START/INDUCTION RUNمدل64-110

این مجموعه جهت آشنایی با سیستم کلید گریز از مرکز وآموزش راه اندازی کامل موتور القایی یکفاز کاربرد دارد.

 

 

 

 

 

 

 

POWER ANALYZER مدلDW-6090

بوده و دارای قلبلیت اندازه گیری P,S,Q,COSø,V,Iو..را فقط به صورت یکفاز دارا می باشد. دقت اندازه گیر آن 1Wمی باشد.