انتصاب مجدد دکتر جواد بهنامیان به عنوان مدیر گروه صنایع

انتصاب مجدد دکتر جواد بهنامیان به عنوان مدیر گروه صنایع


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

طی حکمی جناب آقای دکتر جواد بهنامیان مجدداً به عنوان مدیر گروه صنایع منصوب گردیدند. در قسمتی از حکم ایشان چنین آمده است:

طی حکمی جناب آقای دکتر جواد بهنامیان مجدداً به عنوان مدیر گروه صنایع منصوب گردیدند. در قسمتی از حکم ایشان چنین آمده است:

امید است با ابتکار، نوآوری و هم­ فکری و همسوئی با کلیه همکاران، به ویژه ریاست محترم دانشکده در راستای ارتقای سطح علمی و پژوهشی و همدلی با اعضاء محترم گروه و دانشکده کوشا باشید.  

دانشکده مهندسی برای ایشان آرزوی توفیق روز افزون دارد.