تاکید به استفاده از معادلهای استاندارد شده اسامی دانشگاه، دانشکده ها و گروههای آموزشی

تاکید به استفاده از معادلهای استاندارد شده اسامی دانشگاه، دانشکده ها و گروههای آموزشی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

با عنایت به تاکیدات صورت گرفته در اجلاس معاونان منطقه چهار پژوهشی کشور و لزوم استفاده از اسامی استاندارد شده دانشگاه، دانشکده ها و گروههای آموزشی در آدرس دهی های معمول که در انتشار مقالات یا مکاتبات علمی بین المللی صورت می گیرد، تقاضا می شود نسبت به استفاده صحیح از اسامی مذکور و به ویژه نام "دانشگاه بوعلی سینا" و معادل انگلیسی آن که همان "Bu-Ali Sina University" است دقت کافی مبذول فرمایید.

با عنایت به تاکیدات صورت گرفته در اجلاس معاونان منطقه چهار پژوهشی کشور و لزوم استفاده از اسامی استاندارد شده دانشگاه، دانشکده ها و گروههای آموزشی در آدرس دهی های معمول که در انتشار مقالات یا مکاتبات علمی بین المللی صورت می گیرد، تقاضا می شود نسبت به استفاده صحیح از اسامی مذکور و به ویژه نام "دانشگاه بوعلی سینا" و معادل انگلیسی آن که همان "Bu-Ali Sina University" است دقت کافی مبذول فرمایید. لازم به یادآوری است که براساس آیین نامه های اعطای گرنت و ترفیع سالانه، استفاده از واژه ها یا ترکیباتی به غیر از آنچه که در پیوست آمده است منجر به عدم امتیازدهی به فعالیتهای پژوهشی همکاران محترم خواهد شد.