حکم ابقاء مدیران گروه های آموزشی مهندسی مواد و صنایع دانشکده مهندسی دانشگاه بوعلی سینا

حکم ابقاء مدیران گروه های آموزشی مهندسی مواد و صنایع دانشکده مهندسی دانشگاه بوعلی سینا


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

با توجه به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جناب آقایان دکتر حسن علم خواه و دکتر حمیدرضا دزفولیان  و بنا به پیشنهاد رئیس محترم دانشکده مهندسی، ایشان مجدداً برای مدت 2 سال دیگر به عنوان مدیران گروه های آموزشی مهندسی مواد و صنایع ابقاء گردیدند.        

 

   

           توفیق روزافزون ایشان را از درگاه احدیت مسألت می­نماید.    


هیات رئیسه دانشکده مهندسی