سمینار کارشناسی ارشد آقای ادیب ابراهیمی با عنوان «پوشش دهی TiB/TiB2 بر روی تیتانیوم خالص تجاری و بررسی رفتار رویین و الکتروشیمیایی در محلول های رینگر و هنک»

سمینار کارشناسی ارشد آقای ادیب ابراهیمی با عنوان «پوشش دهی TiB/TiB2 بر روی تیتانیوم خالص تجاری و بررسی رفتار رویین و الکتروشیمیایی در محلول های رینگر و هنک»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: پوشش دهی TiB/TiB2 بر روی تیتانیوم خالص تجاری و بررسی رفتار رویین و الکتروشیمیایی در محلول های رینگر و هنک استاد راهنما: آقای دکتر فتاح الحسینی آقای دکتر اصفهانی پژوهشگر: ادیب ابراهیمی زمان: 12/4/96،ساعت 10:30 مکان: سمینار گروه مواد

عنوان: پوشش دهی TiB/TiB2 بر روی تیتانیوم خالص تجاری و بررسی رفتار رویین و الکتروشیمیایی در محلول های رینگر و هنک

استاد راهنما: آقای دکتر فتاح الحسینی آقای دکتر اصفهانی

پژوهشگر: ادیب ابراهیمی

زمان: 12/4/96،ساعت 10:30

مکان: سمینار گروه مواد