سمینار کارشناسی ارشد آقای عباس سراقی با عنوان «بررسی خواص مکانیکی اتصال های حاصل از فرایند FSW)) جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی بر روی آلیاژ آلومینیوم»

سمینار کارشناسی ارشد آقای عباس سراقی با عنوان «بررسی خواص مکانیکی اتصال های حاصل از فرایند FSW)) جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی بر روی آلیاژ آلومینیوم»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: بررسی خواص مکانیکی اتصال های حاصل از فرایند FSW)) جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی بر روی آلیاژ آلومینیوم استاد راهنما: آقای دکتر شهاب کاظمی استاد مشاور: آقای دکتر یوسف مظاهری پژوهشگر: عباس سراقی زمان: 2/10/96 ، ساعت 16 مکان: سمینار گروه مواد

عنوان: بررسی خواص مکانیکی اتصال های حاصل از فرایند FSW)) جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی بر روی آلیاژ آلومینیوم

استاد راهنما: آقای دکتر شهاب کاظمی

استاد مشاور: آقای دکتر یوسف مظاهری

پژوهشگر: عباس سراقی

زمان: 2/10/96 ، ساعت 16

مکان: سمینار گروه مواد