سمینار کارشناسی ارشد آقای عرفان خدیور با عنوان «»

سمینار کارشناسی ارشد آقای عرفان خدیور با عنوان «»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: انتقال حرارت در حفره مربعی به کمک سیال ویسکوپلاستیک استاد: دکتر عقیقی دانشجو: عرفان خدیور زمان: چهارشنبه 21/4/96 ساعت 12 کلاس سمینار 3 مکانیک

عنوان: انتقال حرارت در حفره مربعی به کمک سیال ویسکوپلاستیک

استاد: دکتر عقیقی

دانشجو: عرفان خدیور

زمان: چهارشنبه 21/4/96 ساعت 12

کلاس سمینار 3 مکانیک