سمینار کارشناسی ارشد آقای کاظم احمدی با عنوان «ترمومیکانیکال تیتانیم خالص تجاری»

سمینار کارشناسی ارشد آقای کاظم احمدی با عنوان «ترمومیکانیکال تیتانیم خالص تجاری»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: ترمومیکانیکال تیتانیم خالص تجاری استاد راهنما: دکتر یوسف مظاهری رودبالی استاد مشاور: دکتر محسن شیخی ارائه دهنده‌: کاظم احمدی تاریخ سمینار: چهارشنبه 26/10/1397 ساعت 15 مکان: سمینار مواد

عنوان: ترمومیکانیکال تیتانیم خالص تجاری استاد راهنما: دکتر یوسف مظاهری رودبالی

استاد مشاور: دکتر محسن شیخی

ارائه دهنده‌: کاظم احمدی

تاریخ سمینار: چهارشنبه 26/10/1397 ساعت 15

مکان: سمینار مواد