قرار گرفتن نام 4 عضو هیات علمی و 1 دانش آموخته دانشکده مهندسی در جدیدترین "فهرست ۲ درصد دانشمندان برتر دنیا"

قرار گرفتن نام 4 عضو هیات علمی و 1 دانش آموخته دانشکده مهندسی در جدیدترین "فهرست ۲ درصد دانشمندان برتر دنیا"


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

بر اساس اطلاعات جدید نمایه استنادی معتبر scopus ۲۰۲۳، با بررسی مقالات مربوط به ۲۰۲۲، 4 عضو هیات علمی و 1 دانش آموخته دانشکده مهندسی و با بررسی کل مقالات مربوط به سال های مختلف، 1 نفر از اعضای هیات علمی در فهرست دو درصد دانشمندان برتر دنیا قرار گرفتند.

  

فهرست افرادی که مقالات آنها درطی سال‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته به شرح  زیر می­ باشد.

رتبه           عضو هیات علمی

174065     دکتر آرش فتاح الحسینی

 

 فهرست افرادی که مقالات ۲۰۲۲ آن ها مورد بررسی قرار گرفته به شرح  زیر می باشد.

رتبه           عضو هیات علمی

28599      دکتر آرش فتاح الحسینی

115152     دکتر جواد بهنامیان

191143    دکتر علی علوی نیا

308583    کاظم بابایی (دانش آموخته)

427755      دکتر مهدی عباسی

 

 

بدینوسیله این افتخار را  به ایشان و خانواده  دانشگاهی بوعلی سینا و دانشکده مهندسی تبریک عرض می نماییم.

با آرزوی توفیق و به روزی همیشگی برای این همکاران عزیز