متن تشکر و خداحافظی همکار بازنشسته دانشکده مهندسی جناب آقای امیر توکلی

متن تشکر و خداحافظی همکار بازنشسته دانشکده مهندسی جناب آقای امیر توکلی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

با توجه به اینکه اینجانب بعلت بازنشستگی در میان شما عزیزان نخواهم بود بدینوسیله از کلیه همکاران خداحافظی نموده، بنده را حلال نمایید. خوبی های زیادی از شما دیدم و امیدوارم شما نیز من را با خوبی هایم به خاطر بیاورید.

بودن در کنار شما افتخاری است که تا همیشه به آن خواهم بالید.

                                                 

                                                           ارادتمند شما

                                                            امیر توکلی