پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علیرضا حسنی با عنوان «اندازه‌گیری تنش پسماند به روش شیارزنی صلیبی در نمونه‌های کوئنچ‌شده»

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علیرضا حسنی با عنوان «اندازه‌گیری تنش پسماند به روش شیارزنی صلیبی در نمونه‌های کوئنچ‌شده»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علیرضا حسنی با عنوان «اندازه‌گیری تنش پسماند به روش شیارزنی صلیبی در نمونه‌های کوئنچ‌شده» با راهنمایی دکتر امیرحسین محمودی در زمان: یکشنبه 13 دی¬ماه 94 ، ساعت 10 تا 12 و مکان: سالن آمفی‌تئاتر ارائه خواهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علیرضا حسنی با عنوان «اندازه‌گیری تنش پسماند به روش شیارزنی صلیبی در نمونه‌های کوئنچ‌شده» با راهنمایی دکتر امیرحسین محمودی در زمان: یکشنبه 13 دی¬ماه 94 ، ساعت 10 تا 12 و مکان: سالن آمفی‌تئاتر ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

علیرضا حسنی